Nahoru
Předchozí
stránka

Ceník

Ceník administrativních úkonů

 P Ř E D M Ě T

C E N A

 Převod vozidla při převodu z původního majitele

ZDARMA

 

 

 Převod smlouvy na nového klienta

 

- první rok od uzavření smlouvy

7 000,00

- v následujících obdobích

3 500,00

 Zajištění změny registrace vozidla na nového klienta

ZDARMA

 

 

 Předčasné ukončení smlouvy

 

- první rok od uzavření  smlouvy

3 500,00

- v následujících obdobích

1 750,00

 

 

 Poplatek za odložení splátky

1,5% z každé odložené splátky
za každý odložený měsíc

 Poplatek za změnu data splatnosti splátek

1 000,00

 Poplatek za změnu pojištění v rámci leasingové smlouvy

900,00

 

 

 Poplatek za zaslání písemné upomínky na neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy        

200,00

 Vydání duplikátu dokumentů (za každý dokument)

100,00

 Poplatek za příjem hotovosti

ZDARMA

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Za případné další úkony účtuje leasingová společnost poplatek dle složitosti úkonu.