Nahoru
Předchozí
stránka

Zpětný leasing a zpětný úvěr

Zpětný leasing / úvěr

Tato speciální varianta financování je určena pouze pro PODNIKATELE, majitele automobilů, kteří formou zpětného leasingu či zpětné půjčky získávají rychlým a jednoduchým způsobem volné finanční prostředky.

V principu od Vás vůz odkoupíme a následně Vám jej prodáme na splátky zpět.

Jak vše probíhá

 • předschválení obchodního případu (dle předložené dokumentace+fyzická prohlídka vozidla)
 • uzavření smlouvy o zpětném úvěru a zpětném leasingu
 • ON-LINE žádost o zpětný leasingpřevod či hotovostní vyplacení úvěru klientovi
 • klient nám splácí půjčku v pravidelných splátkách a dále užívá svůj automobil
 • 90% obchodů je řešeno během jednoho dne, tzn. ráno požádáte o půjčku a odpoledne již máte finance k dispozici
 

Podklady pro financování zpětného úvěru / leasingu

 • dva doklady totožnosti
 • originál technického průkazu od vozidla
 • fyzicky vůz k provedení jeho ocenění
 

Příklad zpětného úvěru / leasingu

Zákazník měl již několik měsíců řádně doplacený úvěr, který si bral při nákupu automobilu, a vůz měl již převedený do svého vlastnictví.

Nenadále se mu naskytla příležitost k podnikání a potřeboval rychle získat prostředky na počáteční zásoby. U bank nepochodil, neboť neuměl doložit historii v podnikání (doposud pracoval jako zaměstnanec) a proto se obrátil na naší společnost.

Během jediného dne bylo provedeno schválení obchodního případu a podepsána smlouva. Následující den měl již zákazník finance k dispozici.

 

On-line žádost o předschválení zpětného úvěru / leasingu

Poučení a souhlas zájemce o leasing (úvěr na nákup) vozidla se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“)

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejich smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

 • zpracovávaly oprávněné subjekty za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty za účelem výkonu předmětu podnikání oprávněných subjektů;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty v rozsahu manuálního i automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředí, a to zejména v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty nebo v informačních systémech provozovaných smluvními partnery oprávněných subjektů při plnění práv a povinností smluvních partnerů oprávněných subjektů, které souvisejí s právními vztahy mezi oprávněnými subjekty a zájemcem;
 • zpracovávaly oprávněné subjekty též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:Informace o ochraně osobních údajů